MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 
I METODY NAUCZANIA
 
   Prezentuję tutaj skrypty, zbiory zadań, aplikacje i programy komputerowe 
przydatne nauczycielom przedmiotów zawodowych ucz±cych w technikach 
zawodowych o profilu mechanicznym i samochodowym. 
   Ucz±c takich przedmiotów jak mechanika techniczna, podstawy konstrukcji 
maszyn (dawniej czę¶ci maszyn) oraz przedmiotów specjalistycznych typu 
przepisy ruchu drogowego i budowa pojazdów samochodowych, stworzyłem 
taki warsztat pracy, że nauczanie stało się przyjemno¶ci±. 
   Dzięki tej stronie internetowej, chcę się podzielić tymi materiałami z innymi 
nauczycielami tej samej branży. 
   Klikaj±c na wybrany przedmiot, można zapoznać się z materiałami 
przeznaczonymi do tego przedmiotu.
   S± tu również wybrane materiały potrzebne do egzaminu zawodowego dla 
absolwenta technikum zawodowego. 
   Ponadto przedstawiam wybrane metody nauczania aktywizuj±ce i wspomagane
 komputerem, które jak się wydaje przynosz± najlepsze rezultaty. 
   Również klikaj±c na odpowiedni± pozycję, można zapoznać się z ogóln± 
charakterystyk± tych metod lub scenariuszami zajęć edukacyjnych 
z przedmiotów samochodowych realizowanych tymi metodami nauczania.

   Jako dodatek, umieszczono także podstawowe materiały potrzebne dla osób 
ubiegajacych się o prawo jazdy kat. B.
                                                                                                            
Bronisław Malik 
Mechanika techniczna
Podstawy konstrukcji maszyn
Budowa pojazdów samochodowych
Przepisy ruchu drogowego
Metody nauczania aktywizuj±ce
Scenariusze zajęć edukacyjnych
Linki
Kontakt
Materiały do egzaminu zawodowego
MATERIAŁY DYDAKTYCZNE I METODY NAUCZANIA
Szkolenie i egzaminownie na prawo jazdy kategorii B