BUDOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 
(dla technikum zawodowego o specjalności: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych)
Spis treśći cz. I i II oraz zawartość płyty CD
Własności trakcyjne samochodu
    Prezentowana publikacja jest zbiorem ilustracji, rysunków, tablic i wydruków komputerowych 
ułatwiających zrozumienie zagadnień związanych z budową i działaniem pojazdów samochodowych. 
Ponadto pod niektórymi ilustracjami lub rysunkami przedstawiono krótkie opisy działania wybranych 
zespołów lub układów samochodu. 
    Do opracowania dołączono także płytę CD z aplikacjami ćwiczeniowymi opartych o program 
komputerowy Excel. 
    Taka struktura publikacji ma na celu dokładną analizę budowy i działania zespołów lub układów 
samochodu wraz zapamiętywaniem przez ucznia nazw elementów tworzących te zespoły lub układy. 
    Tak przygotowane materiały dla przyszłego technika mechanika, mogą zastąpić kilka 
podręczników, które zaleca program nauczania. 
    Na końcu każdego rozdziału znajdują się pytania i zadania kontrolne, które mają za cel sprawdzić 
stopień opanowania wiadomości i umiejętności. Jeżeli znana jest odpowiedź na pytanie lub 
rozwiązanie zadania nie sprawia kłopotów, oznacza co najmniej dostateczne opanowanie wiedzy 
w tym zakresie. 
    Dzięki płycie CD niektóre zadania rozwiązuje się bardziej atrakcyjnie i znacznie skraca się czas 
ich wykonania.  
    Ponadto, dzięki wydrukom komputerowym z tej płyty, łatwiej nauczycielowi jest realizować dział 
programowy pt. "Własności trakcyjne samochodu", łącznie z ćwiczeniami jakie są wymagane przy 
realizacji tego działu, jak np.: 
          - sporządzanie charakterystyki dynamicznej, 
          - dobór silnika do pojazdu na podstawie bilansu mocy, 
          - dobór przełożeń w układzie napędowym, itp. 
    Opracowanie to zawiera także ogólne wymagania edukacyjne oraz cele operacyjne do 
poszczególnych działów tematycznych, tzn. co uczeń powinien umieć po zrealizowaniu 
poszczególnego działu programu nauczania. Wymagania te są zróżnicowane, i dzięki temu uczeń 
wie co powinien umieć aby otrzymać konkretną ocenę.
         
                
  Uwaga: Treść merytoryczna do rozdziałów tego opracowania znajduje się na: 
                                                    www.autowiedza.republika.pl 
Strona główna
Działanie tłokowych silników spalinowych
Ogólne wymagania edukacyjne
Pytania i zadania kontrolne
Uzupełnienie dla 
szkoły zasadniczej 
w postaci działu 
tematycznego pt.  
"Elementy maszyn   i mechanizmy 
  w budowie maszyn"
Aplikacje do obliczeń umieszczone na płycie CD 
można ściągnąć z www.portal24h.pl
 (z działu NAUKA)
 lub tu
Jak wygląda 
większość 
rozdziałów tego 
opracowania 
można zobaczyć 
tu