Skrypt do tego przedmiotu powstał z tego powodu, że uczniowie nie potrafią: 
    - prawidłowo napisać warunków równowagi, 
    - sprawdzić prętów na wyboczenie, 
    - korzystać z tablic i wzorów, 
    - przekształcać wzorów i zależności. 
    - zastosować nabytej wiedzy do innych zajęć edukacyjnych. 
 
Czym różni się ta pozycja od znanego podręcznika do tego przedmiotu? 
    - Pominięto te zagadnienia, które są mniej potrzebne na poziomie szkoły średniej. 
    - Dodano takie zagadnienia, które są potrzebne m.in. w szkołach samochodowych, 
      np. energia kinetyczna przy uderzeniu, czy nierównomierność biegu maszyny. 
    - Opisano dokładnie ćwiczenia, np. tok postępowania przy metodach wykreślnych, 
    - Umieszczono zadania do pracy domowej i kontrolne przydatne do sprawdzianów, 
    - Wprowadzono takie ćwiczenia i zadania, z którymi uczeń częściowo spotka się dalszej
      nauce, np. w podstawach konstrukcji maszyn, 
    - Jako załącznik jest płyta CD z m.in. aplikacjami komputerowymi, za pomocą których
      można obliczyć lub  sprawdzić poprawność obliczonych zadań, 
    - Umieszczono także ogólne wymagania edukacyjne, dzięki którym uczeń wie co
      powinien umieć aby otrzymać konkretną ocenę.

Skrypt składa się z dwóch części. Cześć pierwsza obejmuje statykę i wytrzymałość
materiałów, natomiast część druga kinematykę i dynamikę. 
 
Na dalszych podstronach przedstawiono wybrane fragmenty z tego skryptu (patrz zakładki 
wyżej) oraz zagadnienia wykreślne z mechaniki technicznej (zakładka niżej).
Propozycja skryptu do mechaniki technicznej
Wymagania edukacyjne
Przykłady zadań
Spis treści
Kontakt
Strona główna
Zagadnienia z mechaniki technicznej rozwiązywane metodami wykreślnymi