Prezentowany zbiór zadań spełnia podstawowy cel zajęć edukacyjnych z Podstaw konstrukcji 
maszyn, którym jest kształtowanie umiejętności konstruowania elementów maszyn i prostych 
mechanizmów oraz obliczanie ich wytrzymałości. Zawiera on obliczenia rachunkowe, ich 
metodykę i tok obliczeń oraz proces konstruowania elementów maszyn i mechanizmów. 
    Struktura zadań w tym zbiorze jest odmienna do tej jaką spotyka się w innej literaturze, gdyż w 
każdym bloku tematycznym zadania są ściśle ze sobą powiązane. To znaczy, jeżeli w jednym zadaniu 
pewien parametr (siła, średnica elementu) jest wielkością szukaną, to w drugim występuje jako 
parametr dany (założony). To uzmysławia jakie jest zastosowanie takich zadań oraz pozwala 
sprawdzić poprawność wykonania zadania, czytając dokładnie następne. 
    Załącznik nr 1 prezentuje zadania tak skonstruowane z działu tematycznego                
"Połączenia wpustowe"  i  "Wały narażone tylko na skręcanie" . 
 
    Aby takie typowe zadania można było rozwiązywać, przedstawiany jest rysunek  konstrukcji ze 
stanem obciążeń, jej wymiary geometryczne oraz warunki wytrzymałościowe, wzory i zależności do 
obliczeń  przedstawione w odpowiedniej kolejności. Całość jest poparta ćwiczeniem, które ilustruje jak
 je stosować. 
    Załącznik nr 2 przedstawia blok tematyczny pt. " Połączenia wpustowe"  z wyżej wymienioną 
treścią.
 
    Ćwiczenia i zadania o podobnych treściach do innych bloków tematycznych są też w taki sposób są 
przedstawione. 
    Załącznik nr 3
 ukazuje spis treści zbioru zadań m.in. z tematyką bloków tematycznych. 
  
    Dodatkowym walorem tego zbioru zadań jest dołączona płyta CD z aplikacjami komputerowymi z 
wykorzystaniem programu Excel, który umożliwia szybkie obliczanie typowych zadań. Wystarczy 
wprowadzić dane założeniowe i dane z tablic a program sam oblicza wymiary części maszyn. Ten 
program umożliwia również sprawdzanie poprawności obliczonych niektórych zadań w 
poszczególnych blokach tematycznych. 
    Załącznik nr 4 przedstawia wydruk obliczeń połączenia wpustowego przy pomocy programu 
komputerowego. 
 
Zbiór zadań z podstaw konstrukcji 
maszyn
 
 
Dalej >>
 
Załącznik nr 1
 
 
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
 
 
Załącznik nr 4
Powiększ
Strona główna