Skrypt zawiera reguły (zasady) regulujące ruch na drogach, znaki i sygnały 
drogowe, najważniejsze warunki techniczne dopuszczające pojazd do ruchu, oraz 
podstawowe warunki używania pojazdu w ruchu drogowym. Poza tym, niektóre 
przepisy  uzupełnione są objaśnieniami i ilustracjami ułatwiające prawidłową 
interpretację tych przepisów. Opracowanie to zawiera również inne informacje, 
które z kodeksem drogowym z konieczności są powiązane. 
    Skrypt przeznaczony jest dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B, A 
i T, oraz w dużym stopniu odnosi się do testów obowiązujących na egzaminie 
państwowym. Może być również przydatny dla uczniów szkół zawodowych do 
przedmiotu "Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami" .  
    Skrypt uwzględnia wszystkie zmiany, jakie  w przepisach ruchu drogowego 
nastąpiły. 
    
   
 Uwaga: Do skryptu dołączono także wymagania edukacyjne w postaci celów 
operacyjnych do działów tematycznych przedmiotu  "Przepisy ruchu drogowego 
i technika kierowania pojazdami" . 
 
Przykład rozdziału pt. "WYMIJANIE, OMIJANIE I COFANIE"
Spis treści proponowanego skryptu
Zainteresowani tym skryptem mogą skontaktować się z autorem: bronekmal@o2.pl lub za pomocą 
Gadu-Gadu nr 8941079.  
UWAGA: Istnieje możliwość przesłania pocztą elektroniczną większych fragmentów (np. wybranych 
rozdziałów) prezentowanej pozycji. 
Strona główna
Skrypt do przepisów ruchu drogowego