Faza I - 1 godz. 
1. Wyjaśnienie uczniom istoty metody projektów. 
2. Wprowadzenie do tematu, przez rozważenie następujących zagadnień: 
    - zadania układu zasilania, 
    - sposoby wytwarzania mieszanki palnej, 
    - przegląd układów zasilania silników o ZI i ZS. 
3. Podział wstępny uczniów na grupy i próby formułowania problemów. 
   
Faza II - 1 godz. 
Sformułowanie tematów i ustalenie zakresu projektów oraz kryteriów i norm oceny. 
Nauczyciel przeprowadza rozmowy z grupami, uzgadnia tematy i zakresy projektów oraz 
zawiera kontrakty, w których m.in. jest: 
  * temat projektu i jego cele (opis projektu); 
  * zakres wykonania projektu; 
  * terminy konsultacji; 
  * termin i sposób prezentacji projektu; 
  * kryteria oceny projektów. 
    
Tematy i zakresy projektów: 
   
1.  UKŁAD ZASILANIA SILNIKA GAZNIKOWEGO UWZGLĘDNIAJĄCY OCHRONĘ 
     ŚRODOWISKA 
       Zakres projektu: 
    * przygotowanie gaźnika ( np. w przekroju), który posiada elementy elektroniczne, 
    * opis układu zasilania gaźnikowego uwzględniający ochronę środowiska, 
    * zaprezentowanie zmodernizowanego układu zasilania zastosowanego w wybranym 
      samochodzie osobowym. 
    
2.  UKŁADY ZASILANIA ZA POMOCĄ WTRYSKU BENZYNY 
     Zakres projektu: 
    * podział (klasyfikacja) układów wtryskowych, 
    * wykonanie foliogramów przedstawiających schematy zasilania wtryskowego jedno-
       i wielopunktowego oraz z wtryskiem bezpośrednim, 
    * opis działania układów zasilania będący załącznikiem do każdego foliogramu. 
    
3.  UKŁADY ZASILANIA STOSOWANE W SILNIKACH Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM 
     Zakres zadania: 
    * podział (klasyfikacja) układów zasilania, 
    * wykonanie foliogramów przedstawiających schematy układów tj. z pompą wtryskową 
      sterowaną mechanicznie i elektronicznie oraz tzw. common rail (wspólna szyna), 
    * opis działania układów będący załącznikiem do każdego foliogramu. 
 
CD. SCENARIUSZY LEKCJI REALIZOWANYCH METODAMI AKTYWIZUJĄCYMI 
Dalej >>
<< Powrót
4.  ZASILANIE WTRYSKOWE WIELOPUNKTOWE BENZYNĄ SILNIKA 
SPALINOWEGO 
     Zakres projektu: 
    * opis zasady działania, 
    * przygotowanie planszy (gablotki), w której na schemacie tego układu 
       występują elementy rzeczywiste, jak np. wtryskiwacze, regulatory, czujniki itp. 
   
5.  ZASILANIE GAZOWE SILNIKA SPALINOWEGO 
     Zakres projektu: 
    * opis działania zasilania gazowego, 
    * przekroje wybranych elementów zasilania gazowego. 

Faza III 
Realizacja projektów (jak zaplanowano w 12 tygodniu nauki). 
Czas na realizację: 8 tygodni. 
W tym czasie: 
    - uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności, które mogą być 
       wykorzystywane podczas realizacji projektów; 
    - odbywają się konsultacje po 1 godz. co drugi tydzień; 
    - realizowany jest bieżący materiał nauczania z przedmiotu i tematy nie objęte w 
       projektach, tj.:  
                        - sposoby oczyszczania spalin   katalizatory (1 godz.) 
                        - doładowanie silnika (1 godz.). 

Faza IV -  4 godz. Prezentacja projektów i podsumowanie 
Na prezentację projektów grupa ma do dyspozycji od 20 do 45 minut w zależności 
od tematu. Po prezentacji każdej z grup następuje dyskusja i ewentualnie korekta. 
 
Ostatnia 1 godz. lekcyjna zostanie poświęcona na: 
  -  podsumowanie wykonanych projektów, 
  - ocenę projektów przez nauczyciela i zespól przez niego powołany. 
   
Faza V - 1 godz. Sprawdzian testowy.