SZKOLENIE I EGZAMINOWANIE NA 
PR
AWO JAZDY KAT. 
Egzamin praktyczny
Strona ta jest przede wszystkim kierowana do kandydatów na kierowców kategorii B. 
Zainteresowane osoby znajd± tu wybrane informacje dotycz±ce szkolenia 
teoretycznego i praktycznego oraz niezbędn± wiedzę o egzaminowaniu na tę 
kategorię. 
Prezentowane s± tu również podstawowe przepisy ruchu drogowego, zagadnienia 
zwi±zane z technik± kierowania samochodem oraz pomoc przedmedyczna ofiarom 
wypadków drogowych.
Ponadto przedstawiono wybrane marki samochodów osobowych, które używane s± 
do szkolenia i egzaminowania oraz opisano etapy egzaminu praktycznego. 
Autor tej strony prowadzi także zajęcia na kursach prawa jazdy i w ten dodatkowy 
sposób chce pomóc kursantom, którzy dzięki tej stronie mog± pewne rzeczy utrwalić   
i powtórzyć (np. przed egzaminem). 
Przepisy ruchu drogowego
Kierowanie samochodem
Pomoc przedmedyczna
Linki
Samochód Chevrolet - Aveo
POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ
Samochód Renault Clio
Samochód Ford Fiesta